Regulament intern de funcționare SL Concept Fitness

Pentru confortul și securitatea dumneavoastră, va rugăm să citiți și să respectați prezențele dispoziții reglementate de club.

Clubul își rezervă dreptul să :

·         De a adapta programul sau închide clubul în zilele de sărbătoare legală sau de a nu funcționa în timpul altor sărbători

·         De a închide clubul pe o perioada limitată, în scopul de a construi, decora, repara, după cum va considera necesar

·         De a elimina sau adaugă facilități și servicii

·         De a utiliza spațiul total sau parțial al clubului pentru evenimente special. Membrii vor fi anunțați în prealabil în astfel de situații.

Reguli generale

 1. Cardulde membru se achiziționează în prima luna de abonament, este o plata unică, iar accesul în sala Wow Gym se poate face doar în baza cardului de membru prin scanarea acestuia la turnichetii instalați la intrare. Pierderea cardului atrage după sine achiziționarea unui nou card.
  2. Accesul în SL CONCEPT FITNESS nu este permis persoanelor aflate sub influenţa alcoolului sau substanțelor narcotice și/ori psihotrope.
  3. Veţi fi rugat să vă acoperiţi încălţămintea de stradă pe toată durata vizitei dumneavoastră în club, iar în timpul antrenamentul să aveți încălțăminte sport de schimb adecvată tipului de efort.
  4. Toţi clienţii – membri sau invitaţii – trebuie să fie înregistraţi la recepţie la intrarea în club. Membrii au acces în club doar pe baza cardului de membru. Toate persoanele invitate care nu sunt membri ai SL CONCEPT FITNESS sunt rugaţi să prezinte un act de identitate la intrarea în club şi să semneze formularele „Termeni şi Condiţii” şi „Formularul de vizitator” pentru a avea acces la facilităţile noastre.
  5. Toţi membrii trebuie să îşi dea acordul pentru a fi fotografiaţi şi introduși în baza noastră de date, în scopul identificării şi utilizării legitime a cardului de membru.
  6. Toţi membrii sunt rugaţi să-şi depoziteze bunurile în dulapurile din vestiare sau în casetele de valori de la recepţie. Clubul nu poate fi făcut responsabil pentru bunurile personale din vestiare sau alte zone de antrenament.
  7. Respectaţi orarul clubului – este obligatorie părăsirea clubului cu 10 minute înainte de ora închiderii.
  8. Nu este permis accesul în zonele de antrenament după ora închiderii.
  9. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este permis în incinta clubului doar cu acordul scris în prealabil al conducerii clubului.
  10. Toţi clienţii sunt rugaţi să se poarte în mod respectuos unii faţă de ceilalţi pentru a nu provoca situaţii neplăcute care se pot solda cu daune morale sau fizice.
  11. Fumatul este interzis în această locație (inclusiv fumatul cu dispozitive electronice).
  12. Principiile de bază care guvernează comportamentul fiecărui angajat/client sunt: lipsa oricărei discriminări directe sau indirecte, pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație familială, apartenența sau activitate sindicală.

Reguli privind antrenamentele în grup

 1. Pentru a participalaclasele de grup, vă rugăm să vă înregistraţi la clasa dorită din contul dumneavoastră de membru accesând următorul link : https://wowgym.upfit.live/account/login.php.
  2. Vă rugăm să vă prezentaţi la timp, înainte de începerea clasei cu cel puțîn 5 minunte.
  3. Accesul la o clasă în curs de desfășurare nu este permis. În curs de desfășurare înseamnă că instructorul a început să conducă antrenamentul sau muzică a început. Vă rugăm respectați programul clasei.
  4. Inițiativele personale nu sunt acceptate în timpul claselor, cu excepția celor aprobate de instructor (de exemplu: schimbarea coregrafiei, folosirea greutăților, orice contravine desfășurării programului aflat în curs).
  5. Dacă este necesar să părăsiți antrenamentul mai devreme, vă rugăm să informați instructorul privind acest aspect înainte de începerea clasei.
  6. Opiniile referitoare la instructor şi/sau clasă trebuie discutate după terminarea acesteia cu instructorul sau coordonatorul instructorilor de antrenamente de grup.
  7. Vă rugăm să returnați toate echipamentele folosite după încheierea clasei.
  8. Pentru siguranța dumneavoastră, este absolut necesar să folosiți încălțăminte sport sau de antrenament pentru interior. Pentru confortul dumneavoastră, vă rugăm să purtați articole vestimentare adecvate pentru antrenamentul de grup.
  9. Este necesară folosirea prosopului din raţiuni de igienă.
  10. Vă rugăm să informaţi instructorul dacă sunteţi însărcinată sau vă confruntaţi cu probleme de sănătate. Dacă vă cuprinde ameţeala, rămâneţi fără aer, aveţi senzaţie de leşin, scădeţi intensitatea antrenamentului prin marş pe loc sau încetaţi să mai faceţi vreun efort.
  11. Beţi suficientă apă, corpul are nevoie de hidratare în timpul antrenamentului.

Reguli în sala de antrenament

 1. Doar persoanele caresuntapte fizic şi au primit acordul medicului ar trebui să execute exerciţii în sala de forţă.
  2. Toţi clienţii utilizează echipamentele oferite de SL CONCEPT FITNESS pe propriul risc.
  3. Este interzisă utilizarea echipamentelor pentru antrenament următoarelor categorii:
  – Persoane aflate sub influenţa alcoolului, a substanţelor stimulante sau a medicaţiei antidepresive;
  – Persoane cu probleme de sănătate care nu au primit acordul medicului.
  4. Este permis accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani doar dacă se obține în prealabil acordul scris al conducerii clubului.
  5. Echipamentul sportiv este obligatoriu în zona de antrenament: încălţăminte sport pentru interior, tricou şi pantaloni.
  6. Convorbirile telefonice sunt permise în incinta zonei de antrenament în cazul în care nu deranjează celelalte persoane din locație.
  7. Semnalaţi conducerii orice aspect care implică lipsă de siguranţă în club.
  8. Nu ocupaţi aparatele în timpul pauzelor dintre exerciţii.
  9. Folosiţi un singur aparat sau accesoriu în acelaşi timp şi permiteţi celorlalte persoane prezente în zona de antrenament să le folosească atunci când faceţi pauze între seturi.
  10. Nu trântiţi greutăţile în timpul antrenamentului şi puneţi-le la loc cu grijă atunci când aţi terminat de lucrat cu ele.
  11. Ştergeţi aparatele după utilizare.
  12. Informaţi instructorul de fitness dacă sunteţi însărcinată sau vă confruntaţi cu probleme de sănătate. Dacă vă cuprinde ameţeala, rămâneţi fără aer, aveţi senzaţie de leşin, scădeţi intensitatea antrenamentului sau încetaţi să mai faceţi vreun efort.
  13. Luaţi legătura cu angajaţii noştri oricând aveţi nevoie de ajutor.

Procedura

 1. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare alSLCONCEPT FITNESS, precum şi reglementările, politicile sau procedurile, astfel cum acestea vor fi afișate pe site-ul www.wowgym.ro, cât și în zona de recepţie, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, vestiare. Toate astfel de reguli, politici, proceduri, fac parte integrantă din prezentul Regulament Intern de Funcționare.
 2. Programul de funcţionare alcentrului este disponibil larecepția centrelor de sănătate și pe pagina de internet www.wowgym.ro. SL CONCEPT FITNESS îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al centrelor de sănătate precum şi orele de program ale cursurilor de sport organizate în cadrul centrelor de sănătate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepția centrelor de sănătate și/sau pe website. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al centrelor de sănătate.
 3. Membrul are obligațiasăaibă întodeauna cu el cardul de membru, pentru check-în, acces în locația centrului de sănătate, și pentru accesarea vestiarelor. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte cardul de membru la recepţia centrului de sănătate, SL CONCEPT FITNESS îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta centrului de sănătate respectiv. Membrul va achita o taxă aferentă unui nou card de acces, în scopul înlocuirii respectivului card de Membru, numai astfel putând fi posibil accesul în centru. Încredinţarea de către Membru a cardului de membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia în centru, atrage după sine rezilierea Abonamentului.
 4. Accesul şi participarea Membrilor laantrenamentele de grup, organizate de către SLCONCEPT FITNESS, se va face numai în limita locurilor disponibile și/sau în baza rezervarii făcute în prealabil din contul de client, numai dacă Membrul efectuează checkin-ul la recepție potrivit regulamentului.

Membrilor le este interzis să vină în centru cu Antrenorii Personali. Membrii se pot antrena doar cu colaboratorii (Antrenori Personali) și personalul aprobat al centrului.

 1. Membrilor liseinterzice utilizarea în cadrul centrului a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personal. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile sau produsele din centrul de sănătate pot să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil la recepţia centrului.

Nerespectarea acestei reguli atrage după sine suspendarea abonamentului, fără obligativitatea Wow Gym de a returna suma aferentă numărului de zile rămase din abonament.

 1. Membrilor și/sauinvitaților lise interzice utilizarea sălilor aflate în incinta centrului în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta centrului în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, servicii de antrenament personalizat de niciun fel. Antrenorii desemnaţi de centru sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar.
 2. Fumatul şi folosirea tutunului nu suntpermise în incintacentrului. Accesul în cadrul centrului sub influență alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substanțelor halucinogene sau substanțelor ilegale sau unor altor asemenea substanțe sau consumul acestora în centru precum și comercializarea/vânzarea acestora, este interzisă.
 3. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare, ale Termenelor șiCondițiilorși ale politicilor interne, regulilor și procedurilor, următoarele acţiuni sau omisiuni: încălcarea regulilor de utilizare a invitațiilor, încălcarea Regulamentului privind accesul copiilor, utilizarea abuzivă a sistemului de rezervări și/sau a Regulamentului de rezervări clase de group fitness, nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta clublui, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator SL CONCEPT FITNESS, comercializarea şi/sau afişarea în incinta SL CONCEPT FITNESS a pliantelor / broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau personal, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a SL CONCEPT FITNESS precum şi orice alte acţiuni și/sau omisiuni /încălcări care sunt calificate de către conducere ca fiind încălcări ale Abonamentului/ alte altor reguli și proceduri cum ar fi cele privind accesul copiilor/utilizarea invitațiilor și/sau a beneficiilor/suspendarea Abonamentului/regulile de rezervări antrenamente de grup.
 4. În cazul în careMembrul a săvârşit vreuna dintrefaptele menţionate la art. 8. de mai sus, SL CONCEPT FITNESS va avea dreptul: I) de a suspenda Abonamentul acestuia, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni, în funcţie de gravitatea respectivei încălcări; II) de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către SL CONCEPT FITNESS cu titlul de daune prestabilite.
 5. Constituie de asemenea încălcări ale Termenilor șiCondițiilorși ale politicilor, regulilor și regulamentelor următoarele: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a cardurilor de membru de către alte persoane decât cele autorizate, intrarea în centru sub influență, vânzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, băuturi alcoolice, droguri, stimulente, sedative, substanțe halucinogene, sau alte substanțe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de orice tip de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.
 6. În cazul în careMembrul a săvârşit vreuna dintrefaptele menţionate la art. 10 de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta clubului, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai întra în incinta centrului.
 7. Membrii nu au acces în zonele dincadrul centrului caresunt destinate exclusiv personalului acestora.
 8. Vestiarul poate fiutilizat de către Membru numai pe parcursul unei singureîntrări în incinta centrului. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare și vor păstra cheia în siguranță asupra lor. Membrii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în pază și custodia Membrului pe toată durata șederii în SL CONCEPT FITNESS. Toate vestiarele se vor goli după utilizare. SL CONCEPT FITNESS își rezervă dreptul de a goli vestiarele la sfârșitul fiecărei zile, în funcție de programul fiecărui centru SL CONCEPT FITNESS, când vestiarele se vor deschide automat. Bunurile personale sau orice alte bunuri găsite în vestiare, vor fi păstrate într-o pungă de plastic sigilată, într-un spațiu de depozitare timp de maxim 30 zile calendaristice. Nicio clauză din prezentul Regulament Intern de Funcționare și nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus SL CONCEPT FITNESS nu va fi interpretată ca o obligație a SL CONCEPT FITNESS de a asigura pază bunurilor personale ale Membrului ori că o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care SL CONCEPT FITNESS este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta centrului SL CONCEPT FITNESS.
 9. Membrii suntobligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe totparcursul antrenamentului. Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament cu pantofi de stradă.
 10. Laîncheierea fiecărei şedinţe de antrenament, Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrului.
 11. Este interzisă intrareaMembrilor / a invitaţilor acestora încentru cu produse alimentare sau să își prepare mâncare în centru.
 12. Dinmotive de securitate, este strict interzisă deţinerea / posesia de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electroșocuri), în incinta SL CONCEPT FITNESS.
 13. SLCONCEPT FITNESS nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de către Membrii în interiorul SL CONCEPT FITNESS.
 14. Membrii trebuie să utilizeze cu bună-credințătoate beneficiile acordate de cătreSL CONCEPT FITNESS în plus la abonamentul achiziționat, inclusiv invitațiile, potrivit regulilor de utilizare a beneficiilor și potrivit scopului final pentru care acestea au fost acordate, astfel cum aceste reguli vor fi comunicate din când în când Membrilor, prin afișare pe website-ul www.wowgym.ro și/sau prin afișarea acestora în diverse zone din incinta centrului (recepție, săli de antrenament, săli de aerobic/ fitness de grup, vestiare, etc). Încălcarea acestor reguli de utilizare a beneficiilor poate fi sancționată cu anularea acestor beneficii în baza unei notificări emise de SL CONCEPT FITNESS în acest sens.
 15. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioadaderulării Contractului/Abonamentului, SLCONCEPT FITNESS își rezervă dreptul de a modifică orarul cursurilor organizate în SL CONCEPT FITNESS precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, SL CONCEPT FITNESS va comunica Membrului situațiile de care SL CONCEPT FITNESS are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de SL CONCEPT FITNESS conform Contractului, inclusiv dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de SL CONCEPT FITNESS sau de partenerii săi.
 16. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sausolicitare dinpartea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția SL CONCEPT FITNESS în cel mult 3 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea, datele de identificare: domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice, descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul SL CONCEPT FITNESS va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea. Toate Cererile adresate vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în evidențele SL CONCEPT FITNESS. Centrul îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. SL CONCEPT FITNESS nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.

 

Scroll to Top