Politica de confidențialitate

Acest document explică când şi de ce vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condiţiile în care le putem transmite altora, cum le stocăm în condiţii de siguranţă şi care sunt drepturile dumneavoastră în legatură cu o asemenea prelucrare conform legii. De asemenea, dorim să obţinem consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea, în anumite scopuri determinate, a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 1. Operator

Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului datelor sunt SL CONCEPT FITNESS S.A., cu sediul în București, sector 2, Sos. Fundeni, nr. 159, etajul 1 în suprafața de 935 mp. și etajul 2 în suprafața de 980 mp, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1077/2020 și având Codul Unic Identificare 42175040. Dacă aveţi întrebări sau sugestii/sesizări ori doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile pe care le aveţi cu privire la protecţia datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de e-mail info@wowgym.ro sau telefonic la numărul 0740553405.

Conform cerinţelor Legii 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SL CONCEPT FITNESS S.A. (în calitate de proprietar SL CONCEPT FITNESS ) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 1. DefinițieDate cu caracter personal

Conform regulamentului 679/2016 “date cu caracter personal”, explicate la art.4 alineatul 1, înseamnă orice informative privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Prin definiție o persoană fizică identificabilă este o persoană ce poate fi identificată prin referire la un element de identificare, ca de exemplu un nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau raportându-ne la un element specific, propriu identității fizice, fiziologice, genetice, economice, culturale sau sociale.

 1. Scopul prelucrării

SL CONCEPT FITNESS colectează datele dvs. personale exclusiv în scopul furnizării produselor și serviciilor SL CONCEPT FITNESS, (cu toate activitățile conexe cum ar fi procesarea comenzii, plată, facturare, etc.), servicii de relații cu clienții și activități de marketing.
Scopul colectării datelor este:
– Accesarea contului personal pentru rularea aplicației, respectiv achiziționarea acesteia și urmărirea programelor de antrenament disponibile pentru consumatorii care au achiziționat aceste programe (găzduire și infrastructură back end (monitorizare conturi active);
– Google Analytics (coockie-uri și informații comportament și surse generale trafic și achiziții);
– Promovare (trimiterea de newslettere și alte alerte periodice legate de aplicație și programele conexe, prin conturile de poștă electronică, existând un interes legitim în a va ține la curent cu informații noi legate de aplicație, programe, articole blog, etc.).
– Procesare comenzi și facturare (emiterea de facturi fiscale în urmă achiziției programelor SL CONCEPT FITNESS;
– Cercetare de piață și studiere a comportamentului consumatorului, respectiv monitorizarea vânzărilor;

 1. Datele colectate

SL CONCEPT FITNESS colectează următoarele date
– Cookies ;
– Date de utilizare;
– Poziție geografică;
– Identificatori unici (Google Advertiser ID)
– Alte tipuri de date.
Când accesați SL CONCEPT FITNESS sau atunci când va creați un cont vă putem cere numele, prenumele și/sau adresa de email. De asemenea, vă putem cere în mod opțional și alte date personale – cum ar fi orașul în care locuiți, dată nașterii, înălțime, greutate, tip activitate fizică pentru a vă putea trimite informație personalizată, cum ar fi exerciții fizice sau necesarul caloric estimat.


Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, vă declarați și acceptați necondiționat că datele personale să fie incluse în baza de date a SL CONCEPT FITNESS și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Datele colectate la crearea unui cont sunt :

 1. Obligatorii: nume, prenume, e-mail, utilizator (dacăeste logare cu platforma social media Facebook);
 2. Date opționale: oraș, sex, datănașterii, greutate, înălțime, dimensiuni corporale (bust, mijloc, șold, coapse)

Fără furnizarea datelor obligatorii, este imposibilă accesarea acestui website și beneficierea de serviciile pe care le furnizează. Utilizatorii pot beneficia de serviciile oferite prin website și fără completarea datelor opționale. Toate dispozitivele de urmărire folosite de website sau de entități terțe cu care există o formă de colaborare, servesc scopului aplicăției și serviciului solicitat de utilizatori.

 1. Termenul de păstrarea datelor

Datele obținute vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru furnizarea serviciilor oferite de către SL CONCEPT FITNESS. Utilizatorul poate solicita oricând ștergerea datelor (sub rezervă că vor fi păstrate exclusiv datele de facturare pe perioada prevăzută legal pentru acest tip de documente).

 1. Transferul datelor

Datele dvs. personale sunt folosite exclusiv de SL CONCEPT FITNESS în scopurile de mai sus și nu pot fi vândute sau închiriate unor terțe părți. În acest context, însă, SL CONCEPT FITNESS poate transferă aceste date la terțe firme pentru realizarea scopurilor mai sus menționate cum ar fi: procesatorul de plăți, serviciile de livrare sau firme de marketing sau analiză a traficului. Aceste firme au obligația să folosească aceste date în siguranța și exclusiv pentru scopurile precizate de către SL CONCEPT FITNESS și numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare: furnizori de servicii tehnice, companii de IT, furnizori de găzduire, agenții sau organisme de promovare, etc. De asemenea, datele procesate pot fi accesate de către anumite persoane implicate în operațiunile necesare derulării serviciilor (administrare, vânzări, marketing, legal, administrator sistem, administrator site). Utilizatorul poate solicită lista acestor entități operatorului.
Informațiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

 1. Securitateadatelor

Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securității datelor și prevenirea oricărui acces neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau ștergerea a datelor. Datele sunt stocate pe infrastructură IT (echipament IT, hosting în cloud) și sunt accesate doar de către anumite persoane, în limita ariei lor de competențe și responsabilități. Datele fizice sunt stocate la sediul operatorului, conform procedurilor, iar cele virtuale sunt stocate pe servere securizate externe, ale unor furnizori specializați.

 1. Accesul ladate

Prin citirea prezențelor ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de legea pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicități modificarea/ ștergerea datelor personale/ transformarea în date anonime.
Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și expediată către SL CONCEPT FITNESS, la adresa : Șoseaua Fundeni 159, sector 2, București sau pe email la adresa info@wowgym.ro .

 1. Precizări

Datele personale sunt colectate și procesate în următoarele scopuri:
• Promovare
Datele colectate (cookie, Google Advertiser IT, date de utilizare) pot fi folosite în scopuri de promovare (bannere sau alte forme de promovare, posibil bazate pe zonele de interes ale userilor). Nu toate datele colectate sunt, în mod obligatoriu, procesate în acest scop. Unele dintre serviciile listate mai jos pot folosi coockie-uri pentru identificarea userilor în scop final de promovare/ remarketing/ retargeting/ anunțuri targetate, bazate pe interesele userilor și comportamentul acestora.
• Analytics
Serviciile furnizate de Google Analytics, servicii de analiză web furnizate de Google (cookie, date de utilizare) colectează date pentru a monitoriza și evalua folosirea acestui website și raportare. Google poate folosi aceste date pentru a contextualiza și personaliza anunțurile în propria rețea de promovare.
• Găzduire și infrastructură back end (Firebase)
Serviciul urmărește colectarea datelor pentru a permite acestei aplicății să ruleze și să poată fi utilizată; de asemenea, procesează date pentru a permite funcționalitatea parțială sau integrală a aplicației. Unele dintre aceste servicii ruleeaza pe servere cloud internaționale astfel încât este greu de determinat stocarea efectivă a datelor personale.
• Monitorizarea infrastructurii (poziție geografică, Google Advertiser ID și alte date cuprinse în politică de confidențialitate a serviciului). Acest tip de serviciu permite aplicăției să monitorizeze utilizarea și comportamentul componentelor, astfel încât aplicația să poată fi evaluată, dezvoltată, îmbunătățită.

 1. Schimbăriale politicii prelucrării datelor personale


Politica de prelucrare a datelor personale se poate modifica oricând, cu anunțarea utilizatorilor. Vă rugăm să verificați frecvent această pagină, urmărind data ultimei modificări de la finalul documentului. Dacă userul nu este de acord cu una dintre prevederi, se recomandă încetarea utilizării aplicației și solicitarea userului de a-i fi șterse datele colectate. Dacă nu este specificat altfel, atunci prevederile modificate se aplica tuturor datelor personale colectate.

 

Scroll to Top